חוק חדש נחקק בארגנטינה שנועד לגונן על קרחוני המדינה מפעילויות מזהמות שונות. החוק שנכנס לתוקף בסוף ספטמבר בא במטרה לשמור על הקרחונים כמשאבי מים אסטרטגים לצריכת אדם, לצרכים חקלאיים ולהגנה על סביבות ביולוגיות טבעיות של בעלי חיים וצמחים שונים.

לכתבה המלאה (enn)