industry-611668_640

הממשל בארצות הברית הודיע שרמת זיהום הנפלטת ממפעלים בארצות הברית הגיע לשיא הנמוך ביותר ב-27 השנים האחרונות. על פי התחזיות הפקת אנרגיה מגז טביע תגדל ב-3 אחוזים בשנה הקרובה.

לכתבה המלאה  (NBC)